هرشل تابش لیزری نادری را در سحابی مورچه شناسایی کرد

هرشل تابش لیزری نادری را در سحابی مورچه شناسایی کرد

ستارهشناسان به کمک تلسکوپ فضایی هرشل تابش لیزری نادری را از سحابی سیارهای مِنزِل ۳ (۳ Menzel) شناسایی کردند. ممکن است این تابش حاکی از وجود منظومۀ ستارهای دوتایی در مرکز این سحابی باشد.

سحابی سیاره‌ای مِنزل ۳ اغلب با نام سحابی مورچه شناخته میشود. سحابی مورچه، سحابی سیاره‌نمای دوقطبی در صورت فلکی گونیاست که حدود ۸ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. این سحابی نیز مانند سایر سحابی‌های سیاره‌نما ناشی از مرگ ستاره‌ای نسبتاً کم جرم است که با بیرون راندن لایه‌های خارجی خود، به صورت ستارۀ کوتوله سفیدی در آمده است. سحابی مورچه را نخستین‌بار دونالد مِنزِل، منجم امریکایی، در سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ رصد کرد. همچنین دکتر منزل از نخستین کسانی بود که، پیش از کشف لیزر در آزمایشگاه، معتقد بود در شرایطی خاص «نور تقویت شدۀ ناشی از گسیل القایی تابش» (به عبارتی Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation یا به اختصار LASER) میتواند در سحابیها نیز رخ دهد.

اکنون دادههای جدید هرشل تابش شدید لیزری را از مرکز سحابی مورچه نشان میدهد. این نوعِ نادر از تابش که فقط تحت شرایط فیزیکی خاصی رخ میدهد تابش لیزری بازترکیب هیدروژن (hydrogen recombination laser emission) نامیده میشود. این نوع انتشار لیزر نشان دهندۀ وجود گازی در نزدیکی ستاره است که ده هزار برابر گاز سحابیهای سیارهنما و بخش‌های قابل مشاهدۀ سحابی مورچه چگالی دارد. از طرفی، فضای نزدیک ستاره‌ای که به پایان عمر خود رسیده تقریباً خالی‌ است، چون همۀ مواد لایه‌های بیرونی ستاره به بیرون پرتاب شد‌ه‌اند (منظور از نزدیک فاصلۀ مثلاً خورشید تا زحل است). وجود قرصی چرخان تنها راهی است که امکان وجود چنین گاز چگالی را در اطراف ستاره‌ فراهم می‌کند. چنین قرصی نیز نشان دهندۀ وجود ستاره‌ای همدم است زیرا گازی را که در حال خروج است به‌سختی میتوان در مداری به دور ستاره به دام انداخت؛ مگر اینکه ستارۀ همدم مسیر گاز را منحرف و به سمت قرص هدایت کند. شایان ذکر است، ستاره‌شناسان هنوز ستارۀ دوم را که در قلب سحابی پنهان شده رصد نکردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *