ردپای عامل انقراض نسل زمین در یک ابرنواختر

ردپای عامل انقراض نسل زمین در یک ابرنواختر

دانشمندان مدتهاست که نور و پرتوهای ناشی از ستارگان منفجر شده نه چندان دور را مدلسازی می کنند. به این نوع ستاره ها در اصلاح «ابرنواختر» گفته می شود. تأثیراتی که این پدیده ها بر زمین و شکل گیری آن می گذارد دانشمندان را در دستیابی به درک بهتر از اتفاقاتی که در دوره های مختلف زمین شناسی روی داده یاری می کند.

اکنون مشخص شده که یکی از این ابرنواخترها در انقراض نسل ۲.۵۹ میلیون سال پیش و آغاز دوره «پلیستوسن» یا همان دوره چهارم زمین شناسی نقش مهمی داشته  است.

تحقیقات زیادی انجام شده که نشان می دهند ستارگان زیادی در فاصله ۳۰۰ سال نوری از زمین در طی چند میلیون سال گذشته به ابرنواختر تبدیل شده اند.

کشف اخیر دانشمندان با توجه به بررسی آهن ۶۰ که فرم رادیواکتیویته ای از آهن محسوب می شود به دست آمده است. در واقع آهن ۶۰ به واسطه عملکرد ابرنواخترها یا بادهای ناشی از ستارگان غول پیکر در عالم رها می شوند و از روی آنها می توان پی به زمان انفجار ستارگان مجاور برد.

در همین خصوص دو انفجار ستاره ای تشخیص داده شده که یکی بین ۱.۵ تا ۳.۲ میلیون سال پیش و دیگری ۶.۵ تا ۸.۷ میلیون سال پیش روی داده است.

اکنون دانشمندان این احتمال را مطرح می کنند که یکی از این دو انفجار به رغم آنکه فاصله زیادی با زمین داشته است اما بر شکل گیری انقراض نسل ۲.۵۹ میلیون سال پیش این سیاره تأثیر داشته است.

کهکشان تاریک می تواند به کشف یکی از بزرگترین رازهای علم کمک کند!

بیگ بنگ: جایی در جهان در فاصله ی ۳۳۰ میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری، کهکشانی بنام دراگون فلای ۴۴ وجود دارد که تقریبا با کهکشان ما هم جرم است، اما این دو قلوی کیهانی یک راز تاریک دارد. دانشمندان با استفاده از قوی ترین تلسکوپ های زمینی دریافتند که حدود ۹۹.۹۹ درصد از این کهکشان از ماده تاریک تشکیل شده! براستی ماده تاریک چیست که این چنین کیهان شناسان را گیج کرده است؟ 

627372main_hubble_full_fullبه گزارش بیگ بنگ، تنها یکی از بزرگترین رازهای کیهان از این واقعیت سرچشمه می گیرد: ۸۵ درصد جرم جهان فاقد توضیح است. این بدین معنی است که همه مردم و کوهها، سیارات، ستارگان، کهکشان و… که می بینید تنها ۱۵ درصد جرم جهان را تشکیل می دهند. بقیه آن از ماده تاریک تشکیل شده است، ماده تاریک نوعی چسب کیهانی است که اجرام جهان را کنار هم نگه می دارد. در حالی که ما آن را نمی بینیم، ما از چگونگی حرکت ستارگان و کهکشان ها در فضا می دانیم که وجود دارد. فشار گرانش نمی تواند مسئول حرکت ستارگان باشد، زیرا زمانی که دانشمندان همه ی مادۀ عادی جهان را اضافه کنند-همه ستاره ها، سیارات و اجرام کیهان- نمی توانند به تنهایی توسط تاثیر گرانشی جابجا شوند، چون سرعت حرکت ستاره ها با تاثیری چیزی ناشناخته، بیشتر می شود و همین مسئله برای دانشمندان بسیار عجیب است!

اما این تاثیر تنها روی ستارگان نیست، دانشمندان این تاثیر شگفت انگیز را در همه ی کهکشان ها نیز دیده اند. و اگر همه ی ماده ای که ما می توانیم ببینیم برای کشیدن ستاره ها در این سرعت کافی نیست. پس چیزی نامرئی باید این اجرام را به حرکت در بیاورند، دانشمندان آن را “ماده تاریک” می نامند. حتی حسگرهای محققان قادر نبودند از سال ۱۹۲۲ سیگنالی از ماده ی تاریک را تشخیص دهند. بنابراین ما واقعا نمی دانیم که ماده تاریک چیست که قسمت وسیعی از کیهان را تشکیل داده و در حال حاظر یک راز بزرگ محسوب می شود. اما دانشمندان بتازگی کهکشان ِ سنگین وزن جدیدی را که بیشترش از ماده تاریک تشکیل شده را یافته اند، آنها امیدوارند که با بررسی این کهکشان تاریک بتوانند این راز کیهانی را حل کنند.

دو قلوی گم شدۀ کهکشانی

در حالی که این کهکشان نسبتا نزدیک است، بسیار کم نور نیز میباشد، تا جایی که دانشمندان نمی توانستند تشخیص دهند که اصلا کهکشان است، چون ستارگان این کهکشان به سختی مشاهده می شوند. ۹۹ عدد از ۱۰۰ ستارگان ِ کهکشان راه شیری را بردارید و می بینید که این کهکشان با چند ستاره کار می کند، یعنی تنها یک صدم ۱% از آن حاصل جرم ستارگان و جرم “عادی” است. در حقیقت کهکشانی که ستارگان کمتری دارد، اگر ماده تاریک نیز نداشته باشد، اصلا وجود ندارد. چون اگر کهکشانی فقط از ستارگان تشکیل شده باشد و ماده تاریکی نداشته باشد، این ستارگان کنار هم جمع نمی شوند، در واقع کهکشان های اطراف این اجرام را بسمت خود می کشند، تغییر شکل می دهند و در نهایت نابودشان می کنند. کهکشان هایی مانند دراگون فلای ۴۴ بسیار پراکنده هستند، اگر چیزی مثل ِ ماده ی تاریک وجود نداشته باشد که آنها را کنار هم نگه دارد به سرعت با محیط اطراف خود ترکیب می شوند. همانند یک فنجان چای که به سرعت در یک استخر حل می شود اما اگر چیز سنگین تر و جامدتری مانند توپ بولینگ باشد آنها کنار هم می مانند.

تصویری از کهکشان ِ تاریک دراگون فلای ۴۴ - طیف نگار تلسکوپ جمنای شمالی این تصویر و هاله ی اطراف کهکشان را ثبت کرده است.

تصویری از کهکشان ِ تاریک دراگون فلای ۴۴ – طیف نگار تلسکوپ جمنای شمالی این تصویر و هاله ی اطراف کهکشان را ثبت کرده است.

اگر ماده تاریک نامرئی است، ما چگونه می دانیم آنجاست؟

اخترشناسان با استفاده از مشاهدات تلسکوپ کک و جمنای در هاوایی نوری از ستارگانی کشف کرده اند که نشان می دهد با سرعت در حال حرکت در این کهکشان هستند و سرعت آنها بسیار بیش از حد انتظار بود. این عامل، کلیدی برای فهمیدن جرم کیهان است. آن نور درخشش کهکشان نیست، مربوط به حرکت ستاره ها است که نشان می دهد چه مقدار ماده تاریک آنجاست. این کل ِ جرم کهکشان است که نشان می دهد چه مقدارش از ستاره تشکیل شده و چه مقدارش از ماده تاریک تشکیل شده است. این عجیب و غریب نیست که کهکشانی ماده تاریک داشته باشد، بخش هایی از کهکشان ما نیز از این ماده ی شگفت انگیز تشکیل شده است. اما این کهکشان یک تریلیون برابر جرم خورشید را دارد و مقداری از کهکشان راه شیری سنگین تر است و اکثر از ماده تاریک تشکیل شده! به همین منظور موردی خاص در کیهان هست و جای سوال باقی می گذارد.

چندین چیز است که درباره ی کهکشان تاریک دراگون فلای ۴۴ باید درک کنیم، چگونه چنین کهکشانی شکل گرفته است؟ ما همیشه فکر می کنیم که تاریخ کهکشان هایی مانند راه شیری را می دانیم-چگونه ستاره ها خارج می شوند و بزرگ می شوند و چگونه در آنجا شکل می گیرند. همه ی اجرام یافت شده در این کهکشان تاریک بطور غیر منتظره ای شبیه کهکشان ما است اما ستارگانش صد برابر کمتر از راه شیری هستند، بنابر این فهمیدن اینکه چه اتفاقی در آنجا افتاده نیاز به بررسی بیشتری دارد.14372794118_7fb3f57668_oشکار ماده تاریک

دراگون فلای ۴۴ اولین کهکشانی نیست که بیشترش از ماده تاریک تشکیل شده، اما پرجرم ترین آنهاست. دانشمندان در جست و جوی کهکشان های کوتوله اطراف راه شیری برای بررسی ماده تاریک بودند، زیرا این کهکشان ها بسیار پرجرم هستند. یکی از محققان بنام “ون دوکوم” اعتقاد دارد که این کهکشان تاریک بهترین کاندید برای تشخیص سیگنال قابل احساس ماده تاریک میباشد. حالا ما با این شگفتی روبرو هستیم که دوقلوی تاریک کهکشان ما ممکن است مسیری برای تشخص ماده ی تاریک گریزان باشد. تلاش های بسیاری برای درک ماده تاریک صورت گرفته و آن فعلا یک راز برای دانشمندان است. ماده تاریک جرم غالب کیهان است و ما ایده ای نداریم که چیست. اما می توانیم با بررسی این نوع کهکشان، سیگانال هایی از ذرات ماده تاریک را تشخیص دهیم.

بررسی آینده

اگرچه کهکشان دراگون فلای ۴۴ یک شروع عالی است تا بتوانیم ماده تاریک را تشخیص دهیم، اما دانشمندان در حال جست و جوی دوقلوی دیگری از کهکشان راه شیری در همسایگی ما هستند تا زا نزدیک تر این پدیده را بررسی کنند. همچنین دانشمندان در جست و جوی کهکشان هایی هستند که تاریک تر از این کهکشان هستند تا به چگونگی تعداد محدود ستاره ها در چنین کهکشان هایی پی ببرند. آیا کهکشان هایی با ماده تاریک خالص وجود دارند؟ این موضوع فوق العاده هیجان انگیز است. بیشتر این کهکشان ماده تاریک خابص است. اما ما می خواهیم بدانیم آیا کهکشانی با ماده تاریک خالصیو بدون هیچ ستاره نیز وجود دارد؟ “ون دوکوم”گفت: ما به اجرام تاریک تر و تاریک تر نگاه خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد جفت تاریک تر کهکشان راه شیری را بیابیم. ما می خواهیم مشاهدات را به خانوادهی اجرام تاریک تر گسترش دهیم. شگفت انگیز است که این اجرام ممکن است تحت سلطحه ماده تاریک باشند و یا ماده تاریک خالص که بسیار بزرگ است.ا مید است که با مطالعه این کهکشان بیاموزیم که ماده تاریک از چه چیزی تشکیل شده است. این کهکشان به ما امیدی داده که ما می توانیم از تکنیک های استفاده کنیم که حساسیت بیشتری دارد.

ترجمه: رامین فخاری / سایت علمی بیگ بنگ

منبع: businessinsider.com

کهکشان تاریک می تواند به کشف یکی از بزرگترین رازهای علم کمک کند!, ۴٫۸ out of 5 formed on 6 ratings

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام ‘سایت علمی بیگ بنگ’ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

چگونه از آفرهای مسافرتی ارزان با خبر شویم ؟

tourir-logo-1

وبسایت Tourir.ir تور ایران راه حل ساده ایست برای انتخاب تور ارزان و با کیفیت برای سفرهای پیش رویتان. سایت پرتال جامعی است از تورهای مسافرتی در مسیرهای محبوب، بررسی کامل هتل های شهرهای داخلی و خارجی و دانستنی های جذاب گردشگری.

برای یافتن تور مدنظر خود می توانید با انتخاب شهر از بخش جستجوی قیمت در میانه سایت یا از طریق منوی بالایی سایت، از میان تورهای ارائه شده توسط آژانس های برگزیده سایت، ارزان ترین و مناسب ترین تور را انتخاب و ضمن تماس با آژانس، خرید خود را انجام دهید.

همچنین در اولین مراجعه شما به سایت پنجره ای باز می شود که با ثبت اطلاعاتی مانند نام، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل خود، امکان دریافت خبرنامه های روزانه سایت شامل جدیدترین آفرها و تور لحظه آخری برای شما مهیا می شود. مطمئن باشید تا هر زمان که مایل هستید خبرنامه برایتان ارسال می شود و اطلاعات شخصی شما نیز فقط برای ارسال خبرنامه های ایمیلی و پیامکی استفاده خواهد شد.

کانال تلگرام تور ایران  گزینه های دیگری است برای اطلاع از جدیدترین تورهای لحظه آخری و آفرهای مسافرتی.

تور لحظه آخری آنتالیا استانبول و سفر رویایی ما به قاره اروپا و کشور روسیه

pixes

دبی یا دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت گانه امارات متحده عربی است. دبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن، و با تنها ۵ درصد از مجموع وسعت خاک امارات عربی متحده بعد از امارت ابوظبی است

امیرنشین دبی در جنوب کشور ایران و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و جزئی از کشور امارات متحده عربی است
حاکم این امارت، شیخ محمد بن  راشد است و نایب حاکم شیخ حمدان بن راشد می باشد. شاید شهر دبی مهم‌ترین شهر امارات باشد. در واقع بعد از امارت ابوظبی که پایتخت سیاسی کشور امارات متحده عربی است می توان گفت دبی پایتخت تجارتی امارات متحده عربی است همچنین این شهر بندری گردشی با جاذبه‌های مدرن و بعضی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی است که هرساله گردشگران زیادی را با عنوان تور دبی به خود جذب میکند .

آنتالیا شهر ساحلی زیبا در جنوب ترکیه و در کنار دریای مدیترانه است. آنتالیا علاوه بر داشتن سواحل زیبا و آرام، دارای تاریخ باستانی می‌باشد. قرارگرفتن این شهر بین کوه‌های سه هزار متری تاروس از یک طرف و دریای مدیترانه از طرف دیگری زیبایی چشم‌نوازی به آن بخشیده است در طول خط ساحلی ۶۵۷ کیلومتری آنتالیا، بندرها، پلاژها و آثار باستانی فراوانی قرار دارد که این شهر را تبدیل به یکی از بزرگترین شهر توریستی ترکیه نموده است. جمعیت ساکن این شهرحدود یک میلیون نفر است بازی گلف، قایق‌سواری، شنا و غواصی، خرید در بازارها، سفر با خودروی جیپ در جنگل‌ها و اطراف شهر و اسب‌سواری از فعالیت‌های مورد علاقه و محبوب اغلب گردشگران در این شهر هستند . اگر میخواهید به یک سفر رویایی بروید  تور آنتالیا رو انتخاب کنید

استانبول این شهر با ریشه ، با سابقه ای ۳۰۰ هزار ساله ، به منزله موزاییکی از تمدن ها و فرهنگ های گوناگون است شهری که مرکز جهانی ارزش های بزرگ گذشته وحال ، پذیرای آسیا از یک سو و اروپا از سوی دیگراست.
استانبول ، با شبه جزیره تاریخی ، زیبایی های دیدنی و تاریخی آن ، شهری منحصر به فرد که پایتخت بسیاری از تمدن ها از گذشته تا امروز بوده است و امروز نیز خانه ساکنانی از سراسر جهان است.
می توانید تور استانبول خود را از بازار بزرگ آغاز کنید که شما را با محیط روشن و دلپذیر خود مسحور می کند، در حالی که احساس آرامش و امنیت، شما را در مسجد ایا صوفیه محکم در بغل می گیرد. تور مروارید تنگه بسفر، اورتاکوی ، لذت تماشای امتداد ساحل آبی عمیق را در اختیارتان می گذارید.
با وجود دریای سیاه در شمال، دریای مرمره در جنوب و تنگه استانبول که با شکوه تمام خود از میان شهرمی گذرد، اوقاتی فوق العاده را در استانبول تجربه کرده و شاهد ترکیبی منحصر به فرد از آب و هوای مدیترانه ای باشید . استانبول بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است

تور اروپا و انتخاب کشور روسیه برای سفر

مدت ها بود به همراه همسرم به دنبال یک جای خوب برای سفر میگشتیم. از آنجا که هر دو به سفرهایی علاقه مند هستیم که اماکن دیدنی و تاریخی زیادی داشته باشه و به سفرهای استراحتی علاقه کمتری داریم و متاسفانه سفر به کشورهای شینگن هم دردسرها و سختگیری های خاص خوشو داره، به دنبال مکان خاص و مناسبی میگشتیم. از اینترنت شروع کردیم و دیدن عکسهای مختلف و جستجو در tripadvisor.com  چند جا انتخاب شد و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوا و زمان مناسب برای سفر به این مقاصد (من و همسرم به شدت گرمایی هستیم) کشور روسیه انتخاب شد.  از آنجا که هزینه سفر نیز برای ما مهم بود تصمیم گرفتیم با تور لحظه آخری سفرمان را آغاز کنیم

تور لحظه آخری چیست ؟

تور لحظه آخری به توری گفته میشود که در حداقل فاصله زمانی تا تاریخ شروع تور قرار گرفته است( که این مدت زمانی چند روزه مانده به اتمام تاریخ ثبت نام تور و اجرای آن تور است) و به دلیل عدم تکمیل ظرفیت سهمیه رزرو شده توسط آژانس ها، تور ها با قیمتی بین ۱۰% تا ۵۰% پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می رسند.

حالا نوبت این بود که سفرنامه ها خوانده بشه و مطالب مفید در مورد تور اروپا یادداشت برداری شه. متاسفانه در مورد کشور روسیه اطلاعات و سفرنامه های زیادی وجود نداره و چون این کشور مدت ها یک کشور کمونیستی بوده و هنوز بلد نیستند برای جذب توریست کاری انجام بدن، به اون صورت روش تبلیغ نمیشه. با این حال ما دل به دریا زدیم و چون سفر ما همزمان بود با پدیده شب های سفید در شمال روسیه، روی انتخابمون پافشاری کردیم .

” شب های سفید سن پترزبورگ که هر ساله از اوایل خرداد آغاز می شود در حقیقت یک پدیده طبیعی است و به علت طولانی بودن روزها در مناطق نزدیک به قطب شمال کره زمین به وجود می آید. این شهر که از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار است . شمالی ترین شهر پرجمعیت جهان به شمار می رود و هر سال در اوایل تابستان به علت بسیار طولانی شدن زمان تابش آفتاب در تاریکی شب فرو نمی رود و همه مدت شبانه روز یا هوا روشن است و یا گرگ و میش صبحگاهی دارد که به همین علت شب های اوایل فصل تابستان در این شهر شب های سفید نام گرفته است “

یک نکته که قبل از این سفر تور روسیه  باید در نظر گرفت انتخاب یک آژانس بسیار خوب و با تجربه است که بتونه برنامه ریزی صحیحی برای این سفر ارائه بده. چون اگر زبان روسی بلد نباشید امکان نداره که بتونین از پسش بر بیاین و حتما باید راهنمای سفر خوب و واردی داشته باشین که همه جا رو بهتون نشون بده و اطلاعاتش زیاد باشه . به همین دلیل ارزش بیشتر هزینه کردن و انتخاب یک تور خوب رو داره چون روس ها به هیچ وجه زبان انگلیسی بلد نیستند و حتی دانشجویان و جوان هاشون نمیتونن حتی یک راهنمایی ساده به زبان انگلیسی کنند و حتی متوجه بشن که شما چه درخواستی دارین. هزینه ها بالاست و شما با تاکسی نمیتونین رفت و آمد کنین. برای سوار شدن به اتوبوس و مترو هم لازمه که حداقل با حروف زبان روسی آشنا باشید تا بتونین بخونین که کجا میره و نام ایستگاه مورد نظر چیه؟! یک آژانس خوب این سفر رو برای شما با گشت های مختلفش برنامه ریزی میکنه،

 

آغاز ماموریت ۷ سالۀ نمونه برداری از سیارک+ویدئو

بیگ بنگ: ناسا روز ۱۸ شهریور فضاپیمایی که قابلیت نمونه برداری از یک سیارک را دارد به فضا ارسال کرد. فضاپیمای OSIRIS- REx به سیارک بنو(Bennu) که در نزدیکی زمین قرار دارد می رود و یک نمونه از این سیارک را برای بررسی به زمین بازمی گرداند.

7688-ula_atlas_v_osiris_rex-michael_deepبه گزارش بیگ بنگ، پرتاب فضاپیمای OSIRIS-REx آغاز یک ماموریت ۷ ساله برای بازگرداندن نمونه های سالم و دست نخورده از این سیارک به زمین است. فضاپیمای OSIRIS-REx ناسا ساعاتی پیش توسط راکت اطلس ۵ راهی فضا شد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، این کاوشگر فضایی در جولای سال ۲۰۱۸ خود را به سیارک «بنو» که ۵۰۰ متر پهنا دارد خواهد ساند و پس از دو سال شروع به بررسی و نمونه برداری از آن می کند. در نهایت هم نمونه های به دست آمده در سپتامبر سال ۲۰۲۳ به زمین خواهند رسید.

1472585684039این مأموریت ۸۰۰ میلیون دلار برای ناسا هزینه داشته است. محققان معتقدند این سنگ فضایی، بقایای ۴٫۵ میلیارد ساله ای از ابتدای پیدایش منظومه شمسی و مبدأ پیدایش حیات را در خود دارد. به همین دلیل دانشمندان در نظر دارند که با بررسی دقیق این نمونه ها معمای منشاء حیات بر روی زمین را حل کنند. لحظه ی پرتاب این کاوشگر فضایی توسط موشک اطلس را در ویدئوی زیر مشاهده کنید:

دانلود ویدئو

همچنین، کاوشگر OSIRIS-REx پدیده ای به نام «اثر یارکوفسکی» را در سیارک هایی به بزرگی بنو مورد مطالعه قرار خواهد داد. اثر یارکوفسکی، نیرویی است که هنگام جذب نور خورشید روی سیارک عمل می کند و سپس به صورت گرما به فضا می تابد. این اثر همانند یک رانشگر کوچک عمل می کند و به طور مداوم مسیر سیارک را تغییر می دهد. به گفته محققان ناسا این سیارک در سال ۲۱۳۵ از بین سیاره زمین و ماه عبور خواهد کرد، در واقع احتمال برخورد سیارک بنو با زمین، یک به ۲۵۰۰ است و دقیقا به همین دلیل ناسا در نظر دارد تا حرکت این سیارک را نیز مورد بررسی دقیق قرار دهد. مطالعه خبر تکمیلی

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: NASA

آغاز ماموریت ۷ سالۀ نمونه برداری از سیارک+ویدئو, ۵٫۰ out of 5 formed on 6 ratings

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام ‘سایت علمی بیگ بنگ’ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

juno در راه مشتری

juno در راه مشتری

آیا تاکنون راجع به نقل مکان و سفر به محیطی بسیار بزرگتر و متفاوت از مکان فعلی که در آن زندگی می کنید فکر کرده اید؟! زمین سیاره ای زیبا و شگفت انگیز است اما رشد چشمگیر جمعیت و تغییرات عظیم ناشی از فعالیت ها و تخریب انسان ها می تواند شرایط حیات را در این سیاره بسیار مشکل نماید. پس چطور است به مشتری برویم!!!؟

سیاره مشتری دارای جرمی حدود ۳۱۸ برابر زمین بوده به طوری که قادر است ۱۳۰۰ زمین را در خود جای دهد. اما دانش ما در رابطه با این سیاره تا چه حدی است؟ آیا با توجه میدان های مغناطیسی و تشعشعات قدرتمند این سیاره امکان حیات در آن وجود دارد؟ به زودی به شکل دقیق تری خواهیم فهمید چرا که جونو (juno) در حال آماده سازی برای سفر به این سیاره و ارسال اطلاعات دقیقی پیرامون مشتری برای ما خواهد بود.

 

سفینه فضایی ناسا بنام Juno در محیط مجازی مشابه ژوپیتر (مشتری) با میزان اشعه ای بسیار بالاتر از هر محیطی که تا کنون ناسا به آنجا سفینه فرستاده ( به استثناء خورشید ) آزمایش خواهد شد.

 

 

 

در یک اتاق بسیار ویژه و استریل در Denver که Juno در آنجا مونتاژ می شود٬ متخصصین اخیراً یک سپر محافظتی منحصر به فرد را اطراف تجهیزات الکترونیکی حساس آن اضافه کرده اند. امروزه تصاویر جدیدی از مونتاژ آن منتشر شده است.

Scott Bolton مخترع اصلی Juno درمرکز تحقیقات جنوب غربی San Antonio چنین اظهار کرد: Juno اساساً یک تانک کاملاً مجهز جهت سفربه ژوپیتر می باشد و در ادامه افزود: مغز Juno بدون سپر محافظتی اش و یا جهش تشعشعی اش در اولین دقایق هنگام نزدیک شدن به ژوپیتر ذوب خواهد شد.

یک میدان مغناطیسی قدرتمند که مشابه ضعیف تر آن در اطراف زمین وجود دارد ژوپیتر را از ذرات باردار خورشیدی محافطت می کند.الکترونها٬ پروتونها و یونهای اطراف ژوپیتر بر اثر چرخش فوق العاده سریع سیاره انرژی می گیرند و با سرعتی تقریباً برابر با نور حرکت می کنند.

 

 

تسمه های تشعشعی ژوپیتر شکلی شبیه دوناتهای بسیار بزرگ اطراف منطقهً استوایی سیاره دارند و به امتداد تقریباً ۶۵۰٬۰۰۰ کیلومتر (۴۰۰٬۰۰۰ مایل) ماورای قمر Europa خارج از راس توده ژوپیتر کشیده شده اند. Bill Mc Alpine مدیر کنترل تشعشعاتی Juno در آزمایشگاه Jet Propulsion ناسا در Pasadena, Calif گفت: Juno بمدت ۱۵ماه به دور ژوپیتر می گردد و سفینه باید با تعادل بیش از ۱۰۰ میلیون اشعه ایکس دندانی مقاومت کند. به همان روشی که موجود زنده نیاز به محافطت ارگانهایش در طول مدت آزمایش اشعه ایکس دارد ٬ ما باید مغز و قلب Juno را نیز حفط کنیم.

 

 

 

حال تدبیر چیست؟

به Juno نوعی از کف سربی شش ضلعی در مسیر استروییدها داده شد. با هدایت از JPL و جستجوگر اصلی ٬ مهندسین در سیستم های فضایی Lockheed Martin یک جهش تشعشعاتی ویژه ای از جنس تیتانیوم برای توپ الکترونیکی متمرکز طراحی کرده و ساخته اند. درحالیکه مواد دیگری وجود دارند که بلاکر های تشعشعاتی خوبی میتوان با آنها ساخت٬ مهندسین تیتانیوم را انتخاب می کنند چراکه سرب برای مقاومت در برابر ارتعاشات پرتاب بسیار نرم بوده (و مناسب نمی باشد) و برخی مواد دیگری نیز کار کردن با آنها بسیار سخت می باشد.

هر دیواره تیتانیومی تقریباً یک متر مربع مساحت ٬ حدود ۱ سانتی متر ضخامت ( یک سوم اینچ ) و ۱۸ کیلوگرم حجم دارد. این جعبه تیتانیوم اندازه ای به میزان بدنه SUV دارد که جعبه نگهداری داده ها و فرمان Juno ( مغز سفینه فضایی) ٬ واحد توزیع داده ها و قدرت (قلب آن) و حدود ۲۰ مونتاژ الکترونیکی را دربرگرفته است. وزن کل جهش حدود ۲۰۰ کیلوگرم می باشد.

این جهش به منظور پیش گیری کامل هر الکترون Jovian ٬یون و یا پروتون از ضربه زدن به سیستم طراحی نشده است اما بطور برجسته تشعشع موثر کهنی را که روی الکترونیکها در طول مدت ماموریت دارد کاهش می دهد.

بولتن گفت: جهش تشعشع متمرکز در نوع خود اولین است و ما اساساً آنرا از belligerent adult طراحی کرده ایم.

زمانیکه سفینه فضایی Galileo ناسا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ به ژوپیتر سفر کرد٬ الکترونیک های آن با ترکیبات مخصوصی که برای مقاومت در برابر تشعشعات طراحی شده بودند حفاظت گردیدند. همچنین Galileo درجاییکه Juno فعالیت می کند نیازی به طی کردن سخت ترین مناطق تشعشع ندارد.

 

 

معمولا مشتری چهارمین شی درخشان آسمان می‌باشد اگرچه گهگاه بهرام درخشان‌تر به‌نظر می‌آید. جرم مشتری ۲٫۵ بار از مجموع جرم سیارات سامانه خورشیدی بیش‌تر است. جرم مشتری ۳۱۸ بار بیش‌تر از جرم زمین است. قطر آن ۱۱ برابر قطر زمین است. مشتری می‌تواند ۱۳۰۰ زمین را درخود جای دهد. میانگین فاصله آن از خورشید در حدود ۷۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومتر می‌باشد یعنی بیشتر از ۵ برابر فاصله زمین از خورشید. ستاره‌شناسان با تلسکوپ‌های مستقر در زمین و ماهواره‌هائی که در مدار زمین می‌گردند به مطالعه مشتری می‌پردازند. ایالات متحده تا کنون ۶ فضاپیمای بدون سرنشین را به مشتری فرستاده است. در ژوئیه ۱۹۹۴، هنگامی که ۲۱ تکه از دنباله دار شومیکر-لوی ۹ با اتمسفر مشتری برخورد نمود ستاره‌شناسان شاهد رویدادی بسیار تماشائی بودند. این برخورد باعث انفجارهای مهیبی شد که بعضی از آن‌ها قطری بزرگتر از قطر زمین داشت. مشتری گوی غول پیکری از مخلوط گاز و مایع است و احتمالا مقداری سطح جامد دارد. سطح سیاره از ابرهای ضخیم زرد، قرمز، قهوه‌ای و سفید رنگ پوشیده شده است. مناطق روشن رنگی «ناحیه» و قسمتهای تاریک تر «کمربند» نامیده می‌شوند. کمربندها و ناحیه‌ها به موازات استوای سیاره قرار دارند.

 

 

اما Juno تنها به جهش تشعشعی اتکاء نمی کند. دانشمندان مسیری را طراحی کرده اند که Juno را به اطراف قطبهای ژوپیتر می رساند که کمترین زمان ممکن را صرف سوزاندن تسمه های تشعشعاتی اطراف خط استوایی ژوپیتر میکند. همچنین مهندسین از سیستم ها و مدارات الکترونیکی استفاده می نمایند که تاکنون در محیط های تشعشعی شدید تر و خشن تر از زمین مانند Martin آزمایش شده اند اما با این حال میزان تشعشعات در ژوپیتر بسیار فراتر از آن است. بخش هایی از مدارات از تانتالیوم یا تنگستن٬ دیگر فلز مقاوم در برابر تشعشع ساخته شده اند.برخی از مونتاژها نیز از روش های ترکیبی خاص خودشان محافظت می شوند.

بسته بندی مونتاژها در کنار یکدیگر بنوعی به آنها اجازه محافظت از مجاورت خود را نیز می دهد. بعلاوه مهندسین مس و نوارهای استیل ضدزنگ را مانند زره زنجیره ای در اطراف سیمهای متصل شده به بوردهای الکترونیکی و سایر قسمتهای سفینه می پیچند.

 

 

به گفته مک آلپین، JPL قطعات جهش را در محیط تشعشعی مشابه با ژوپیتر امتحان می کند تا مطمئن شود این طرح قادر به دربرگرفتن فشار پرواز فضایی و محیط ژوپیتر می باشد یا خیر.

آنها قطعات سفینه را در وان آزمایش مخصوص با آستر سربی با اشعه گاما از قرصهای کبالت رادیواکتیو شکل می اندازند و نتایج را برای هیئت اعزامی Juno تجزیه و تحلیل می کنند.

این جهش در ۱۹ ماه می در اتاق استریل high_bay Lockheed Martin با مقیاس نیروی محرکه Juno بالا برده شد.

البته آزمایشات بیشتری نیز پس از مونتاژ تمام قطعات و تکمیل فضاپیما صورت خواهد گرفت. فرایند آزمایش و مونتاژ نصب پانل های خورشیدی نیز گمان میرود که تا بهار سال آینده طول بکشد. این نخستین فضاپیمای ارسالی به ژوپیتر می باشد که تماماً بر اساس پانل های انرژی خورشیدی پیاده سازی و ساخته شده است. چنین انتطار می رود که Juno در آگوست سال ۲۰۱۱ به راه انداخته شود.

Tim Gasparrini٬ مدیر برنامه Lockheed Martin گفت: مونتاژ Juno بخوبی پیش می رود. ما شماره پرواز و ترکیبات مربوط به دستگاههای خودکار سفینه در واحد آزمایش را داریم که روی جهش تشعشعاتی برای آزمایش سیستم نصب شده اند و همچنین نخستین ابزار یعنی رادیومتر مایکروویو را نیز نصب کرده ایم.

 

 

 

Scott Bolton ٬از موسسه تحقیق جنوب غربی در تگزاس گفت: JPL ماموریت Juno را برای جستجوگر اصلی اداره می کند. سیستم های فضایی Lockheed Martin در Denver٬ Colo٬ این سفینه را می سازد و آژانس فضایی ایتالیا در ساخت یک ابزار طیف سنج مادون قرمز و بخشی از آزمایشات علمی رادیوئی همکاری می کنند.

زمین پس از برخورد با سیاره ای دیگر، صاحب کربن شد!

بیگ بنگ: تحقیقات جدید نشان می دهد که بیشترین کربن موجود در زمین ممکن است در اثر برخورد ۴٫۴ میلیارد سال قبل یک سیاره دیگر، به زمین شکل گرفته باشد. کربن در زمین عنصر اصلی تشکیل حیات است اما اینکه زمین چگونه صاحب ‘عناصر فرار’ مانند کربن و سولفور با نقطه جوش پایین شده، همچنان موضوع بحث است.

060916_earthcarbon_1به گزارش BBC، اکنون تیمی از محققان پیشنهاد می کند که برخوردی میان زمین و یک سیاره نوپا مثل عطارد می تواند وجود این عناصر را توضیح دهد. راجدیپ داسگوپتا از نویسندگان این نظریه در دانشگاه رایس در هوستون تگزاس گفت: چالش ما توضیح سرمنشاء عناصر فراری مثل کربن است که بیرون هسته در لایه موسوم به گوشته باقی مانده است.

بر اساس یک ایده، زمین از موادی تشکیل شده است که عمدتا تهی از عناصر فرار هستند. این عناصر مانند کربن، سولفور، نیتروژن و هیدروژن در اثر برخورد سنگ های آسمانی پس از کامل شدن فرآیند تشکیل هسته زمین وارد این کره خاکی شدند. یوان لی از موسسه ژئوشیمی گوانگژو در آکادمی علوم چین گفت: هر کدام از این عناصر که بیش از ۱۰۰ میلیون سال بعد از تشکیل منظومه شمسی با شهاب ها و دنباله دارها به زمین افتادند، می توانستند از حرارت شدید اقیانوس مواد مذابی که تا پیش از آن زمین را پوشانده بود، دوری کنند.

early-earth-carbon-2وی افزود: مشکل آن نظریه این است که هر چند می تواند فراوانی بسیاری از عناصر را توضیح دهد، هیچ شهاب شناخته شده ای پیدا نشده است که سرمنشاء این نسبت از عناصر فرار در بخش سیلیکات زمین باشد. این گروه قبلا مقالاتی چاپ کرده بودند که نشان می داد حتی اگر کربن هنگامی که زمین آکنده از مواد مذاب بود، بخار نشده و به فضا نرفته است، به هسته فلزی زمین رسوب می کرد، زیرا آلیاژهای غنی از آهن در آنجا تمایل زیادی به جذب کربن دارند. اما اگر این درست باشد، کربن گوشته و بیوسفر زمین از کجا آمده؟

این تیم از تجارب آزمایشگاهی برای بازسازی شرایط پرفشار و پرحرارتی که در عمق زمین و سایر کرات خاکی وجود دارد، استفاده کرد. آنها متوجه شدند که یک سناریوی ممکن که می تواند اختلاف در نسبت کربن به سولفور و فراوانی کربن را توضیح دهد، برخورد و جذب یک سیاره بدوی مانند عطارد با زمین بوده است. جزئیات این مطالعه در نشریه Nature Geoscience منتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: BBC

زمین پس از برخورد با سیاره ای دیگر، صاحب کربن شد!, ۵٫۰ out of 5 formed on 4 ratings

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام ‘سایت علمی بیگ بنگ’ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

نخستین ستارگان دیرتر از آنچه تصور می شد، شکل گرفتند!

بیگ بنگ: تجزیه و تحلیل های جدید حاکی از آن است که نخستین ستارگان بسیار دیرتر از آن چیزی که تصور می شد، به وجود آمدند. جهان در حدود ۱۳٫۸ میلیارد سال پیش در طی رویدادی که اکنون با عنوان بیگ بنگ شناخته می شود، پدید آمد. طبق این تحقیق جدید منابع نخستین ستارگان، حدود ۷۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ، شکل گرفتند، پیش از این داده های ماهوارۀ wmap، دوران شکل گیری ستارگان ِ اولیه را حدود ۴۵۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ، براورد می کردند.

تصویری هنری از کیهان نخستین، جایی که عصر بازیونیده شدن را به تصویر کشیده است.

تصویری هنری از کیهان نخستین، جایی که عصر بازیونیده شدن را به تصویر کشیده است.

به گزارش بیگ بنگ، کیهان در آغاز سوپی داغ از گازهای یونیزه بود که الکترون ها و یون های هیدروژن و هلیوم پیرامون آن به گردش در می آمدند. اما بعد از گذشت ۴۰۰ هزار سال از بیگ بنگ، کیهان وارد دوره جدیدی به نام “نوترکیب” شد. کیهان در اثر این پدیده به قدری حرارت از دست داد تا شرایط را برای باز ترکیب یون در اتم فراهم آید. اگرچه اعتقاد بر این است که نور برای اولین بار در این دوره جهان ما را روشن ساخت، اما مدت زیاد به طول نیانجامید. کیهان خیلی زود وارد عصر تاریک شد، دوره ی قبل از ظهور نخستین ستارگان.

هنگامی که نخستین نسل از ستارگان پا به عرصه وجود نهادند، تشعشعات شدیدی را ساطع کردند. طوری که هیدروژن بار دیگر یونیزه شد و با ظهور عصری به نام ” باز یونیده”، ما به جایی هدایت شدیم که الان در آن قرار داریم: جهانی پُر از ستاره و سیاره های متشکل از حجم کثیری از عناصر سنگین و برخوردار از تابش پس زمینه میکروموج کیهانی (CMB) که تشعشعات باقی مانده از دوره ی نوترکیب می باشد.

اینفوگرافی از مراحل نخست فرگشت جهان

اینفوگرافی از مراحل نخست فرگشت جهان

با در نظر گرفتن این موضوع که تابش پس زمینه میکروموج کیهانی زمانی آزاد شد که الکترون ها و پروتون ها به تازگی برای ایجاد اتم های هیدروژن ملحق شده بودند، دانشمندان اخترفیزیک تاکید می کنند که مشاهده ی این نور “کهن” می تواند سرنخ هایی کلیدی در خصوص تاریخ، ترکیب و هندسه ی جهان فراهم نماید. انجام این کار یکی از عملیات اصلی رصدخانه فضایی پلانک در آژانس فضایی اروپا به شمار می آید و امروزه تحلیل های جدید داده های گردآوری شده توسط ابزارهای فرکانس بالا(HFI) نگرش دانشمندان را نسبت به سال های نخستین ِ جهان دستخوش تغییر قرار داده است.

تحلیل های انجام شده به ما می گویند که عصر باز یونیده جهان دیرتر از آن چیزی که تصور می شد، آغاز گشت و نخستین ستارگان در زمره ی عوامل اصلی یونش مجدد جای دارند. علاوه بر این، گفته می شود نخستین ستارگان بسیار دیرتر از آن چیزی که فکر می کردیم، ظهور یافتند. جزئیات این تحلیل که در مجله ی اختر شناسی و اخترفیزیک منتشر شده، می تواند پاسخ هایی قطعی برای موضوعات داغ و بحث برانگیز سال های اخیر ارائه کند. علاوه بر این، دیگر برای توضیح فرآیند باز یونیده در آغاز کیهان نیازی به توسل به منابع ناشناخته و بیگانه نیست.

تصویری از تابش پس زمینه میکروموج کیهانی که ماهواره ی پلانک به ثبت رسانده است. این تابش نخستین نور کیهان را درست 380 هزار سال پس از بیگ بنگ نشان می دهد.

تصویری از تابش پس زمینه میکروموج کیهانی که ماهواره ی پلانک به ثبت رسانده است. این تابش نخستین نور کیهان را درست ۳۸۰ هزار سال پس از بیگ بنگ نشان می دهد.

ژان لو پوژه محقق موسسه اختر فیزیک در اورسای فرانسه و مسئول ارشد HFI در طی گزارشی بیان می کند:« اندازه گیری های بسیار دقیق بدست آمده از ابزارهای فرکانس بالا به روشنی نشان می دهند که عصر باز یونیده فرایندی بسیار سریع بوده که زمانی دیر در تاریخ کیهان آغاز شد و بعد از گذشت حدود ۷۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ، یونیزه شدن مجدد ِ کیهان، ستارگان را به ارمغان آورده است.» جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریه ی Astronomy Astrophysics منتشر شده است.

مترجم: منصور نقی لو / سایت علمی بیگ بنگ

منبع: ibtimes.com

اطلاعات بیشتر: phys.org

نخستین ستارگان دیرتر از آنچه تصور می شد، شکل گرفتند!, ۴٫۹ out of 5 formed on 11 ratings

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام ‘سایت علمی بیگ بنگ’ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

به بهانه ۱۳ شهریور، سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

به بهانه 13 شهریور، سالروز بزرگداشت اخترشناس نامدار، ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی از دانشمندان بزرگ ایران در علوم حکمت و اختر شناسی و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا مقام شامخ داشت، در سال ۳۲۶ هجری قمری در حوالی خوارزم متولد شده و از این جهت به بیرونی یعنی خارج خوارزم معروف شده. هیچ اطلاعی در باره اصل و نسب و دوره کودکی بیرونی در دست نیست. نزد ابو نصر منصور علم آموخت در ۱۷ سالگی از حلقه ای که نیم درجه به نیم درجه مدرج شده بود، استفاده کرد تا ارتفاع خورشیدی نصف النهار رادرکاث رصد کند، و بدین ترتیب عرض جغرافیایی زمینی آن را استنتاج نماید چهار سال بعد برای اجرای یک رشته از این تشخیص ها نقشه هایی کشید و حلقه ای به قطر ۱۵ ذراع تهیه کرد. در ۹ خرداد ۳۷۶ بیرونی ماه گرفتگی(خسوفی)رادرکاث رصد کرد و قبلاٌ با ابوالوفا ترتیبی داده شده بود که او نیز در همان زمان همین رویداد را از بغداد رصد کن. اختلاف زمانی که از این طرق حاصل شد به آنان امکان داد که اختلاف طول جغرافیایی میان دو ایستگاه را حساب کنند وی همچنین باابن سینا فیلسوف برجسته و پزشک بخارایی به مکاتبات تندی در باره ماهیت و انتقال گرما و نور پرداخت در دربار مامون خوارزمشاهی قرب و منزلت عظیم داشته چند سال هم در دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر به سر برده، در حدود سال ۴۰۴ هجری قمری به خوارزم مراجعت کرده، موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و به شفاعت درباریان از کشتن وی در گذشت و او را در سال ۴۰۸ هجری با خود به غزنه برد در سفر محمود بههندوستان، ابوریحان همراه او بود و در آنجا با حکما و علماء هند معاشرت کرد و زبان سانسکریت را آموخت ومواد لازمه برای تالیف کتاب خود موسوم به تحقیق ماللهند جمع‌آوری کرد.

بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر کرد و در آنها اقامت گزید و عرض جغرافیایی حدود ۱۱ شهر هند را تعیین نمود خود بیرونی می نویسد که در زمانی که در قلعه نندنه به سر می برد، از کوهی در مجاورت آن به منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد. نیز روشن است که او زمان زیادی را در غزنه گذرانده است تعداد زیاد رصدهای ثبت شده ای که به توسط او در آنجا صورت گرفته است با رشته ای از گذرهای خورشید به نصف النهار شامل انقلاب تابستانی سال ۳۹۸ آغاز می شود و ماه گرفتگی روز ۳۰ شهریور همان سال را نیز در بر دارد. او به رصد اعتدالین و انقلابین در غزنه ادامه داد که آخرین آنها انقلاب زمستانی سال ۴۰۰ بود.

بیرونی تالیفات بسیار در نجوم و هیات و منطق و حکمت دارد از جمله تالیفات او قانون مسعودی است در نجوم و جغرافیا که به نامه سلطان مسعود غزنوی نوشته، دیگر کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه در تاریخ آداب و عادات ملل و پاره ای مسائل ریاضی و نجومی که در حدود سال ۳۹۰ هجری به نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر تالیف کرده این کتاب را مستشرق معروف آلمانی زاخائو در سال ۱۸۷۸ میلادی دررلیپزیک ترجمه وچاپ کرده و مقدمه ای بر آن نوشته است. دیگر کتاب ماللهند من مقوله فی العقل اومر ذوله در باره علوم و عقاید و آداب هندیها که آن را هم پروفسور زاخائو ترجمه کرده و در لندن چاپ شده است.

دیگر التفهیم فی اوائل صناعه التنجیم در علم هیات و نجوم و هندسه، کتابی به زبان فارسی است که ابوریحان بیرونی در آغاز سده پنجم نوشته و هفتاد سال پس از مرگش، محمدبن جورابی آماده و پاکنویس کرده‌است.متن فارسی کتاب را بیرونی به نام «ریحانه» دختر حسین خوارزمی نوشته است (حدود ۴۲۰ هجری قمری). التفهیم، نخستین کتاب فارسی است که در مورد ستاره‌شناسی و هندسه و حساب نوشته شده و از آنجا که نویسنده آن یکی از دانشوران سرشناس است، اهمیت بسیار دارد.(دانشنامه آزاد)

. بیرونی هنگامی که شصت و سه ساله بود کتابنامه ای از آثار محمد بن زکریای رازی پزشک تهیه نمود و فهرستی از آثار خود را ضمیمه آن کرد این فهرست به ۱۱۳ عنوان سر می زند که بعضی از آنها بر حسب موضوع گه گاه با اشاره کوتاهی به فهرست مندرجات آنها تنظیم شده اند این فهرست ناقص است زیرا بیرونی دست کم ۱۴ سال پس از تنظیم آن زنده بود و تا لحظه مرگ نیز کار می کرد به علاوه ۷ اثر دیگر او موجود است و از تعداد فراوان دیگری هم نام برده شده است. تقریباٌ‌ چهار پنجم آثار او از بین رفته اند بی آن که امیدی به بازیافت آنها باشد از آنچه بر جای مانده در حدود نیمی به چاپ رسیده است. علایق بیرونی بسیار گسترده و ژرف بود و او تقریباٌ‌ در همه شعبه های علومی که در زمان وی شناخته شده بودند سخت کار می کرد وی از فلسفه و رشته های نظری نیز بی اطلاع نبود اما گرایش او به شدت به سوی مطالعه پدیده های قابل مشاهده در طبیعت و در انسان معطوف بود در داخل خود علوم نیز بیشتر جذب آن رشته هایی می شد که در آن زمان به تحلیل ریاضی درآمدند. در کانی شناسی،داروشناسی و زبان شناسی یعنی در رشته هایی که در آنها اعداد نقش چندانی نداشتند نیز کارهایی جدی انجام داد اما در حدود نیمی از کل محصولات کار او در اختر شناسی، اختر بینی و رشته های مربوط به آنها بود که علوم دقیقه به تمام معنی آن روزگاران به شمار می رفتند ریاضیات به سهم خود در مرتبه بعدی جای می گرفت اما آن هم همواره ریاضیات کاربسته بود از آثار دیگر بیرونی که هنوز هم در دسترس هستند و می توان اینها را نام برد: اسطرلاب، سدس، تحدید، چگالیها، سایه ها، وترها، پاتنجلی، قره الزیجات، قانون، ممرها، الجماهر و صیدنه، بیرونی در باره حرکت وضعی زمین و قوه جاذبه آن دلالیل علمی آورده است و می گویند وقتی کتاب قانون مسعودی را تصنیف کرد سلطان پیلواری سیم برای او جایزه فرستاد ابوریحان آن مال را پس فرستاد وگفت: من از آن بی نیازم زیرا عمری به قناعت گذرانیده ام و ترک آن سزاوار نیست.

نظر پردازی، نقش کوچکی در تفکر او ایفا می کرد وی بر بهترین نظریه های علمی زمان خود تسلط کامل داشت اما دارای ابتکار و اصالت زیادی نبود و نظریه های تازه ای از خود نساخت ابوریحان بیرونی در سال ۴۴۰ هجری در سن ۷۸ سالگی در غزنه افغانستان بدرود حیات گفت.


نامگذاری زادروز ابوریحان به عنوان “روز ملی ستاره شناسی”

انجمن نجوم آماتوری ایران در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد نامگذاری روزی به عنوان “روز ملی ستاره شناسی” در ایران، ۱۳ شهریورماه، زادروز ابوریحان بیرونی را گزینه مناسبی برای این روز اعلام کرد.
چه خوب است جامعه نجومی کشور با وجود رشد سالیان اخیر و بلوغ فکری فعلی، با نشان دادن توجه خاص به این ایده که عاملی برای تحول فعالیتهای علمی کشور در زمینه این دانش کهن وجذاب می تواند باشد، با ارایه طرحها و اندیشه های خود در این راستا؛ زمینه ساز اجرایی شدن این اقدام ماندگار گردند.

سیاهچالۀ مرکزی کهکشان راه شیری ۶ میلیون سال پیش فوران کرده

بیگ بنگ: هم اکنون مرکز کهکشان راه شیری، مکانی آرام است که یک سیاهچاله ی پرجرم در آنجا قرار دارد، اما همیشه اینگونه نبوده است. مطالعه ای جدید نشان می دهد که ۶ میلیون سال پیش وقتی نخستین اجداد شناخته شده ی ما انسان ها روی زمین گام می نهادند، هسته ی کهکشان ما خشمگینانه فوران کرده است.

تصویری هنری از کهکشان راه شیری در ۶ میلیون سال پیش، زمانی که یک دوره‌ی اختروشی را گذرانده بود.

تصویری هنری از کهکشان راه شیری در ۶ میلیون سال پیش، زمانی که یک دوره‌ی “اختروشی” را گذرانده بود.

به گزارش بیگ بنگ، محاسبات نشان می دهد کهکشان راه شیری، وزنی حدود ۱ تا ۲ تریلیون برابر خورشید ما را داراست، که حدود پنج ششم از جرم آن از ماده ای رمز آلود و غیر قابل مشاهده به نام “ماده ی تاریک” تشکیل شده است. با این حساب تنها یک ششم از بخش عمده ی جرم کهکشان ما باقی می ماند که خود دارای ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد جرم خورشیدی که جرم معمولی هستند، میباشد. این در حالی است که اگر تمام ستارگان و گرد و غبار و گاز موجود را حساب کنید، تنها ۶۵ میلیارد جرم خورشیدی خواهید یافت، گویی بقیه جرم معمولی– موادی که از نوترون ها، پروتون ها و الکترون ها ساخته شده اند، گم شده اند!

فابریزیو نیکاسترو سرپرست یک تحقیق وابسته به مرکز هاروارد-اسمیتسونین و اخترفیزیکدانان انسیتیتو ملی اخترفیزیک ایتالیا، می گوید: «ما یک قایم بوشک کیهانی، بازی کردیم و از همدیگر پرسیدیم که این جرم های گمشده؛ کجا می توانند قایم شده باشند؟ همچنین رصدهای اشعه ایکس ِ داده های کاوشگر فضایی XMM نیوتن را بررسی کرده و دریافتیم که این جرم گم شده به صورت یک مه ِ گازی یک میلیون درجه ای درون کهکشان ما پخش شده است. آن مه گازی، اشعه های ایکس پس زمینه را که از منابع بسیار دوردست می آیند، جذب می کند.»

ستاره شناسان با استفاده از مقدار اشعه ی جذب شده، محاسبه می کنند که چه مقدار ماده ی معمولی، آنجا وجود دارد و چگونه توزیع شده است. آنها یک سری مدل های کامپیوتری ارائه کردند اما متوجه شدند که نمی توانند مشاهدات را با گازی که به طور یکنواخت و پیوسته توزیع شده، تطبیق دهند. به جای آن، دریافتند فورانی در مرکز کهکشان وجود دارد که به اندازه یک سوم فاصله تا زمین، طول دارد. خروش این فوران به بیرون مقدار بسیار عظیمی از انرژی را می طلبد.

نویسندگان گمان می کنند که آن انرژی از یک سیاهچاله فوران کرده است. در واقع زمانی که مقداری از گاز به وسیله ی سیاهچاله ی مرکزی کهکشان ما بلعیده شد، بقیه ی گاز با سرعت دو میلیون مایل بر ساعت به بیرون پمپاژ گشت. موج شوکی که در این مرحله از فعالیت سیاهچاله ایجاد شد، شش میلیون سال بعد، ۲۰ هزار سال نوری را در فضا طی کرد. در این مرحله غذای سیاهچاله هم تمام شد و سیاهچاله به خوابی طولانی فرو رفت. این سیر زمانی به واسطه ی حضور ستارگان ۶ میلیون ساله نزدیک مرکز کهکشان، اثبات می شود. آن ستارگان از بسیاری از مواد مشابهی که از سیاهچاله بیرون آمده ساخته شده اند.

مارتین الویس نویسنده ی همکار این تحقیق گفت:« این فاز فعال ۴ تا ۸ میلیون سال به طول انجامیده که برای رویدادی بنام “اختروش” معقول به نظر می رسد.» -اختروش یک هسته فعال به شدت نورانی و دوردست است که متعلق به دوران جوانی یک کهکشان است.- همچنین مشاهدات و مدل های کامپیوتری وابسته، نشان می دهند که گاز داغ یک میلیون درجه ای، می تواند بالغ بر ۱۶۰ میلیارد جرم خورشیدی را شامل شود. بنابراین میتوان اینگونه توضیح داد که جرم از دست رفته ی کهکشان قایم شده است و خیلی جالب خواهد شد که آنها را ببینیم!

این امکان نیز وجود دارد ماموریت فضایی بعدی که به عنوان پیمایشگر پرتو ایکس شناخته می شود، به پاسخ های بسیاری در این خصوص دست یابیم. احتمالا این کاوشگر ِ فضایی قادر است با مشاهده ی منابع کم نورتر نقشه ای از این فوران تهیه نماید و اطلاعاتی در خصوص جرم گم شده ی فرار بدهد. طبق برنامه رصدخانه ی اشعه ایکس آژانس فضایی اروپا، تا سال ۲۰۲۸ طراحی و به فضا فرستاده می شود. جزئیات بیشتر این پژوهش در مجله Astrophysical منتشر شده است.

ترجمه: فائزه مسقطیان / سایت علمی بیگ بنگ

منبع: sciencedaily.com

سیاهچالۀ مرکزی کهکشان راه شیری ۶ میلیون سال پیش فوران کرده, ۵٫۰ out of 5 formed on 7 ratings

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام ‘سایت علمی بیگ بنگ’ و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.