آیا نوادگان ما از نابودی کیهان جان به در خواهند برد؟

بیگ بنگ: میلیاردها سال دیگر کیهان به شکلی که امروز می شناسیم وجود نخواهد داشت. خبر خوب این است که فرصت زیادی برای آماده شدن داریم و شاید حتی راهی پیدا کنیم تا کیهان در حال مرگ را فریب دهیم. در این مقاله به بررسی بعضی راه های نجات از آخرالزمان کیهانی پرداخته ایم.

به گزارش بیگ بنگ، کیهان نیز همانند موجودات زنده وجودی میرا دارد، در بیگ بنگ متولد شده است و در نهایت نیز با سرنوشت خود مواجه خواهد شد خواه این سرنوشت از هم گسستگی بزرگ باشد یا تصادم بزرگ و یا یک انجماد شدید ابدی. در هر صورت همۀ اشکال حیات که امروزه می شناسیم منقرض خواهند شد. مگر اینکه نوادگان فوق پیشرفته ی ما در آن روزگار بتوانند راهی برای فرار از محدوده های کیهان و یا تغییر قوانین کیهان پیدا کنند.

ساخت یک کیهان پایه

نوادگان آینده دور ما ممکن است کیهان کنونی را ترک کرده و از طریق کرم چاله ها به یک کیهان تازه متولد شده طبیعی یا مصنوعی مهاجرت کنند. هر چند عجیب و غریب به نظر می رسد اما این ایده به وسیلۀ تعدادی از دانشمندان همچون لی اسمولین به طور جدی مورد کند و کاو قرار گرفته است. بر اساس گفته های این دانشمند جهان ها از طریق یک فرآیند طبیعی تکاملی به نام انتخاب طبیعی کیهانی جهان های دیگر را ایجاد می کنند. بر اساس استدلال این دانشمندان خصوصیات کیهان تصادفا مناسب تکامل و توسعۀ حیات هوشمند نشده است بلکه کیهان ما طوری تکامل پیدا کرده است که این گونه باشد. بر اساس نظر اسمولین جهان های نوزاد از طریق سیاهچاله ها متولد می شوند. و بر این اساس بعضی نظریه پردازان به بررسی این امکان پرداخته اند که آیا ساخت یک کیهان نوزاد برای خودمان از این طریق امکان پذیر است؟

فرآیند تولید مصنوعی کیهان اولین بار در سال ۱۹۸۷ توسط ادوارد فرهی و آلن گوث عنوان شد. به اعتقاد گوث، جهانی که در آن زندگی می کنیم سطح دو بعدی کره ای بزرگ است که به علت اندازۀ عظیمش برای ما تخت به نظر می رسد. به گفتۀ وی تحت شرایطی ممکن است حبابی در سطح این کره همانند یک تومور به وجود آمده و گسترش پیدا کند و در نهایت این حباب خود را از کیهان والد خود جدا کرده و جهان مستقل جدیدی ایجاد کند.

برای یک مشاهده گر خیالی در درون این حباب شرایط پیدایش همانگونه خواهد بود که در بیگ بنگ اتفاق افتاده است اما برای یک مشاهده گر در درون کیهان والد این حباب ممکن است به شکل یک سیاهچاله به نظر برسد. بعد از گذشت مدت معینی سیاهچاله نیز تبخیر خواهد شد و هیچ اثری از مکانی که روزی کیهان جدیدی در آن متولد شده بود، باقی نخواهد ماند. اما کیهان جدید و تازه متولد شده حتی پس از جدایی از والد خود در یک فضا- زمان مجزا وجود خواهد داشت اما هیچ ارتباطی بین دو جهان، امکان پذیر نخواهد بود.

با وجود همۀ این تفاسیر گوث و فرهی می پذیرند که انرژی عظیمی برای به وجود آوردن چنین پدیده ای مورد نیاز هست: « به وجود آوردن یک تکینگی نیازمند شرایطی است که این شرایط مانعی دست نیافتنی برای ایجاد یک کیهان تورمی در آزمایشگاه است. دستیابی به چنین شرایطی مشخصا بسیار فراتر از تکنولوژی امروز ماست اما کسی چه می داند تمدن های پیشرفته در آیندۀ دور از چه امکاناتی برخوردارند. اما تا آنجایی که امروزه می دانیم کیهان ما ممکن است حاصل تولد از کیهان والد دیگری بوده باشد.» دو فیلسوف در مقاله ای در سال ۲۰۰۰ مدعی شدند یک تمدن فوق پیشرفته نه تنها قادر به انجام این گونه مهندسی های کیهانی می باشد بلکه می توانند با انتقال اطلاعات (مانند اطلاعات ذهن های خود) به کیهان های نوزاد به نوعی زندگی ابدی دست پیدا کنند.

برتری

این ایده، دیوانگی نیست که تصور کنیم روزی قادر خواهیم بود ذهن های آپلود شدۀ خود را در کامپیوترها به سیاهچاله ها بفرستیم. ۱۵ سال پیش “ست لوید” فیزیکدان بیان کرده بود که سیاهچاله ها متراکم ترین و کارآمدترین دستگاه های محاسباتی جهان ما هستند. لپ تاپ خیالی او یک کیلوگرم از ماده فوق متراکم از جنس سیاهچاله است که به لطف تابش هاوکینگ تنها برای کسری از ثانیه ( دقیقا ۱۰ به توان منفی ۱۹ ثانیه) وجود خواهد داشت اما در طول همین مدت کوتاه قادر خواهد بود ۱۰ به توان ۳۲ عملیات ریاضی را بر روی ۱۰ به توان ۱۶ بیت داده انجام دهد.

با الهام از این ایده، جان اسمارت با ارتباط کیهان های نوزاد و پارادوکس فرمی (که بیان می کند در صورت وجود هوش های فرازمینی چرا هیچکدام را تاکنون ملاقات نکرده ایم!) بیان داشت که این منطقی است چرا که حیات فرازمینی پیشرفته با رد کیهان منشا خودشان در جستجوی چیزی جالب تر در جهان های جدید هستند. اسمارت این ایده را فرضیه برتری می نامد.

با بررسی هر چه بیشتر تاریخچۀ کیهان متوجه خواهیم شد که کیهان در طول زمان پیش به سوی پیچیدگی بیشتر دارد: از کهکشانها تا سیاره های مناسب برای حیات و سپس به موجودات تک سلولی و سپس پر سلولی و انسانها و پس از آن به شهرها اکنون کامپیوترهای هوشمند. به اعتقاد “اسمارت” سیستم های اطلاعاتی جدید در اشغال فضا- زمان، انرژی و ماده فشرده تر و کارآمدتر شده و این باعث شتاب تکاملی بیشتر در اطلاعات، پیچیدگی و هوش این سیستم ها در طول زمان می شود. ما همواره چیزهای بیشتری را در فضای کوچکتری فشرده می کنیم که باعث بهره وری کارآمدتری از اطلاعات می شود. به گفتۀ اسمارت سرنوشت ما تراکم بیشتر و جدا شدن از بدن فیزیکی است. این احتمال وجود دارد که نوادگان فرا بشری ما موجوداتی دیجیتالی به صورت ذهن های آپلود شده باشند. منطبق با فرضیه “اسمارت” این موجودات عمیقا از بدن فیزیکی خود جدا شده و به موجودات بیولوژیک نامیرا تبدیل شده اند.

به گفتۀ “اسمارت” اگر جوامع به طور فزاینده ای متراکم تر و اطلاعاتی شوند و به جای کل بدن فیزیکی افراد فقط هستۀ مرکزی اطلاعات آنها نگهداری شود بشر به چیزی که فیزیکدانان کامپیوترونیوم (فشرده ترین و کارآمدترین ماشین محاسباتی) می نامند، شباهت پیدا خواهد کرد. بنابراین بر اساس فرضیه برتری و اگر تئوری اطلاعات مربوط به سیاهچاله ها صحیح باشد ما قادر خواهیم بود نسخه های مجازی خود را به سیاهچاله ها بفرستیم. اما نگرانی اسمارت این است که ممکن است این کار در نهایت به ذهنهایی دیجیتالی بی مصرفی منجر شود که تا ابد در فضای بیکران کیهان جدید شناورند.

تغییر قوانین بازی

اگر نوادگان ما نتوانند یک راه فرار پیدا کنند (چه از طریق سیاهچاله ها و یا تولید یک کیهان جدید) ناگزیرند که راه حل دیگری پیدا کنند. انتخاب دیگر اما این است که با تغییر تار و پود کیهان، قوانین کیهانی را تغییر دهند. در نهایت شاید هوش ثابت کند که قدرتمندترین نیروی طبیعت است. این ایده که هوش یک جنبۀ ثانوی کیهان نیست ایده ی جدیدی نیست. پیر تیلارد فیلسوف معتقد بود که بشریت چیزی بیشتر از جمع همۀ اجزا خود است. در واقع “تیلارد” براساس آموزه های خود مخالف رده بندی انسان به عنوان بخش کوچکی از گروه نخستی ها و به عنوان نوعی حیوان بود.

تیلارد بر اساس مشاهدات خود به این نتیجه رسیده بود که همۀ حیوانات خودشان را با شرایط محیطی خود هماهنگ می کنند در حالیکه بشر با ساخت ابزارها و نیز با اختراع خط و زبان و کتابخانه ها و ابزارهای ارتباطی گامی بزرگ به سوی فراتر رفتن از بدن فیزیکی خود برداشته است. بشریت آن طور که “تیلارد” می اندیشد در حال تبدیل شدن به یک ارگانیسم با یک سیستم عصبی منفرد می باشد. بشریت به طور فزاینده ای تسلط خود را روی سیاره زمین افزایش داده است و به عقیدۀ “تیلارد” هیچ دلیلی وجود ندارد که دسترسی و تسلط بشر از آنچه امروز هست فراتر نرود. هوش بشری یکی از نیروهای موثر بر طبیعت است که باعث تغییر شکل سیاره زمین شده است و دلیلی ندارد باور نداشته باشیم که هوش به گسترش خود در محیط ادامه ندهد چه این محیط یک سیاره باشد و یا یک خوشۀ ستاره ای.

“ری کرزویل” بیان می دارد که خصوصیات کیهان ممکن است ثابت نبوده و هوش در نهایت با نفوذ و گسترش در کیهان در مورد سرنوشت کیهان تصمیم گیری خواهد کرد: « خب! آیا کیهان در یک تصادم بزرگ پایان خواهد یافت و یا در گسترش نامحدود و یا به طریقی دیگر؟ به نظر من مساله اولیه جرم کیهان یا احتمال وجود نیروی ضد گرانشی یا ثابت کیهانی اینشتین، نیست. بلکه سرنوشت عالم تصمیمی است که ما وقتی زمانش فرا برسد هوشمندانه در نظر خواهیم گرفت.» به اعتقاد کروزویل هوش در نهایت ثابت خواهد کرد که قدرتمندتر از همۀ نیروهای فیزیکی قدرتمند کیهان است.

کیهان زندۀ حسود

جیمز گاردنر این ایده را به حد نهایی خود رسانده است. به گفته او طبیعت حیات پرور کیهان به عنوان نتیجۀ قابل پیش بینی فرآیندهای طبیعی (شامل حیات و هوش) می تواند توضیح داده شود. بر اساس نظریه او به نام کیهان زندۀ حسود، ظهور حیات و هوش به طور ناگسستنی با تولد فیزیکی، تکامل و تولید مثل مجدد کیهان در ارتباط است. به عبارت دیگر وجود هوش در کیهان از روی تصادف نبوده بلکه هوش یکی از نیروی های عمدی و هدفمند طبیعت است.

یکی از نتایج تئوری گاردنر این است که حیات هوشمند است که جهان های جدید و نوادگان خود را ایجاد می کند. ممکن است بشر از سرنوشت نهایی مرگ کیهان رهایی پیدا کند یا نکند اما دودمان ما در جهان های دیگری زندگی خواهند کرد. قوانین کیهانی از طریق مسوول کردن خود حیات هوشمند برای فراهم کردن شرایطی در جهت ادامه ی وجود کیهان، نه تنها حیات را امکان پذیر می کند بلکه وجود آن را اجتناب ناپذیر است.

کیهان گشوده نشده

اما پارادوکس فرمی پیشنهاد دیگری نیز ممکن است ارائه کند: ممکن است “فیلتر بزرگ” در کار باشد که مانع از توسعه حیات هوشمند فراتر از حدی معین می شود. در واقع قوانین کیهان آن گونه که اکنون می شناسیم مانع دستیابی حیات هوشمند به سوی فضاهای دوردست و دستیابی به تکنولوژیهایی در حد مهندسی کیهانی می شود.

هر چند نامحتمل به نظر می رسد اما شرایط کیهان، میلیاردها سال دیگر ممکن است تغییر کند و آینده برای حیات فوق هوشمند امن تر و بیشتر قابل سکونت نسبت به آنچه امروز است باشد همانگونه که منظومه شمسی ما میلیاردها سال پیش پر هرج و مرج و غیر قابل سکونت بود. زمانی که این مرحلۀ تکاملی فرا برسد ممکن است برای آنچه تمدن های فوق هوشمند قادر به انجامش هستند حد و مرزی وجود نداشته باشد تا به چشم انداز طولانی مدتی که مد نظر دارند برسند. متاسفانه منصفانه است اگر ناراحت باشیم از اینکه تمدن بشری در تاریخچۀ کیهان، برای برتری یافتن در تغییر شکل عالم زودتر پا به عرصۀ وجود نگذاشت.

ترجمه: دکتر مصطفی رحمانی/ سایت علمی بیگ بنگ

منبع: gizmodo.com

image_pdfimage_print

اجرای طرح حمایت غذایی دولت در فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

افق کوروش به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور، اجرای طرح حمایت غذایی دولت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را بر عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و خدمت رسانی مطلوب به این قشر محروم، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش را به عنوان مجری طرح ارائه بسته حمایتِ غذایی دولت انتخاب نمود.

با توجه به پراکندگی مشمولین طرح حمایت غذایی دولت در ۴۲۱ شهر کشور و سهولت دسترسی به فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در اکثر شهرها ، از فروشگاه زنجیره ای افق کوروش برای مشارکت در اجرای این طرح ملی دعوت به همکاری شد.

 فروشگاه زنجیره ای کوروش مجری طرح حمایت غذایی

براساس توافق حاصل شده میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فروشگاه زنجیره ای افق کوروش، مشمولان طرح بسته حمایت غذایی دولت می توانند ضمن همراه داشتن کارت‌های بانکی متصل به حساب یارانه نقدی، به فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش در سراسر کشور مراجعه و سبد غذایی خود را متناسب با احتیاجات خود تامین و دریافت کنند.

لازم به ذکر است؛ ارزش هر بسته‌ غذایی برای خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، سیصد هزار ریال، خانوار دو نفره ششصد هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر، به ازای هر نفر اضافی یکصد هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و دویست هزار ریال تعیین شده است که مشمولان طرح دریافت سبد کالا به تناسب اعتبار واریز شده به حساب خود می توانند نسبت به دریافت سبد غذایی از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سراسر کشور اقدام نمایند.

در حال حاضر فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، البرز، اصفهان، قم، فارس، مازندران، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، همدان، ایلام، گلستان، گیلان، اردبیل، مرکزی، سمنان، لرستان، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کرمان مشغول به فعالیت می باشد.

فروشگاه زنجیره ای کوروش را بهتر بشناسیم

شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به منظور ارایه محصولات تندگردش از طریق خرده فروشی خواروبار تاسیس گردیده است. این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذی نفعان و تامین رضایت و خوشنودی آنان را در نظر داشته و نوآوری و خلاقیت برخاسته از کار تیمی را ارج می نهد. این شرکت تلاش دارد با کارکنان توانمند و با تلفیقی زیبا و کم نظیر از علم و تجربه فراتر از رقبا گام بردارد و با ایجاد فرصت های شغلی در سراسر ایران در شکوفایی وطن عزیزمان سهیم شود.

فروشگاه زنجیره ای افق کوروش چابکی و سرعت عمل را مبنایی برای ایجاد مزیت رقابتی پایا و پویا می داند و استراتژی رقابتی خود را با رعایت مجدانه ی اخلاق کسب و کار بر آن استوار کرده است. حوزه فعالیت این مجموعه ارائه کالاهای تندگردش (خواروبار) با ارائه تخفیفات همیشگی بر روی تمامی کالاها نسبت به قیمت درج شده بر روی محصول است که این کالاها عمدتا جهت مصرف روزانه، هفتگی و یا ماهانه ی خانوار ایرانی تهیه می شود. کالاهای عرضه شده در این فروشگاه زنجیره ای از برندهای معتبر داخلی تأمین می شود و به مصرف کننده ارائه می گردد. مشتریان هدف در فروشگاه های همواره تخفیف کوروش کلیه خانوارهای محترم ایرانی می باشند.

دانلود آهنگ جدید جی دال بنام همبازی

همبازی به من رازی بگو تا بشم راضی

بگو بهم نگاهتو قراره کِی ببازی

همبازی باشه یادت که گفتم با چشمام بهت

رازمو فقط تو میفهمی حتی اگه لبام باشه ساکت

اگه لبام باشه ساکت اگه لبام باشه ساکت

بیدارم من أ دیشب فکر تو همش پیشم

صورتا شبیهتن أ دور یا نزدیک عوض میشن

همبازی باشه یادت که گفتم با چشمام بهت

رازمو فقط تو میفهمی حتی

میزنن چشماش حرف باهام

وقتی نمیان به کار حرفا

هر روز کنارم حسش میکنم

حتی نبینمش یه بار در سال

بدجوری بهش عادت دارم

عشق نیس این بهش باور دارم

من با کل دنیا لجم فقط با چشماش رفاقت دارم

اه ، یه رازه همیشه بین ماست

یه رازه که فقط یه نگاس

یه رازه رازمون یه احساسه

که توو سکوتم دلامون یه صداس

یه حسه عجیبه یه چیزه خاص

نمیشه هیچکسی بگیره جاش

انقدر خوبه نباس ببیننش

رازه ما هیچوقت نمیشه فاش

همبازی به من راضی بگو تا بشم راضی

بگو بهم نگاهتو قراره کِی ببازی

همبازی باشه یادت که گفتم با چشمام بهت

رازمو فقط تو میفهمی حتی اگه لبام باشه ساکت

اگه لبام باشه ساکت اگه لبام باشه ساکت

میدونه همه مهمونن ، اون صاحب دل منو

سر میزنه نصفه شب بهم ، داد میزنه اسم منو

بهترین حس منه ، جایی گیر نمیاریم مث همو اه

… لباش سرخه مث سیب منه

میگه ازم هیچوقت سیر نمیشه

میگه عشقت تنها دین منه

ولی جلوی غریبه ها ، غریبه بام

هر چی که ما بینمونه برا خودمونه

تا ابد میمونه همیشه راز

همبازی تنهاییامه ، احساسش هر جایی باهامه

زندگی رو همراش میاره

همبازی به من رازی ، بگو تا بشم راضی

بگو بهم نگاهتو ، قراره کِی ببازی

همبازی باشه یادت که گفتم با چشام بهت

رازمو فقط تو میفهمی حتی اگه لبام باشه ساکت

خورشید گرفتگی کامل در آخر دنیا

بیگ بنگ: آیا حاضرید برای تماشای کسوف کامل به آخر دنیا بروید؟ اگر این کار را بکنید، از دیدن شخص دیگری در آنجا متعجب می شوید؟ در سال ۲۰۰۳، خورشید، ماه، قطب جنوب و دو عکاس دیگر همگی در حین کسوف کاملِ غیرعادی در قطب جنوب جمع شدند.

حتی با توجه به موقعیت این مکان شدید و سخت، گروهی از علاقمندان به کسوف به نزدیکی آخر دنیا آمده بودند تا ناپدید شدن موقتی سورئال خورشید در پشت ماه را نظاره کنند. یکی از گنجینه هایی که در این سفر جمع آوری شد این تصویر برجسته بود – کامپوزیتی از چهار تصویر جداگانه که به طور دیجیتالی با یکدیگر ادغام شده تا به همان صورتی که چشم انسان کسوف را می بیند، آن را شبیه سازی کند. وقتی این عکس گرفته شد، ماه و خورشید در لبۀ قطب جنوب روی یکدیگر قرار گرفته اند. در یک تاریکی ناگهانی، تاج باشکوه خورشید در اطراف ماه قابل رویت شد. به طور تصادفی، یک عکاس دیگر در یکی از تصاویر ثبت شده که در حال چک کردن دوربینش است. در سمت چپ او کیف تجهیزات و یک صندلی تاشو دیده می شود. یک کسوف آسانتر تقریبأ ظرف سه هفتۀ آتی رخ می دهد و از ایالات متحده قابل رویت است.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod

image_pdfimage_print

گشت رصد بارش شهابی مجله نجوم در فیروزکوه

گشت رصد بارش شهابی مجله نجوم در فیروزکوه

ماهنامه نجوم قرار است ۱۹ و ۲۰ امرداد ۹۶، گشت رصدی خود را به مقصد منطقه کوهستانی و ییلاقی ارجمند در فیروزکوه برگزار کند. این گشت شامل رصد بارش شهابی برساوشی و همچنین آموزش صورت‌های فلکی و شیوه رصد آسمان خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ امرداد، ساعت ۱۲ ظهر از محله گیشا در تهران حرکت می‌کنیم.

جمعه ۲۰ تیر، حوالی ساعت ۱۴ به تهران، محله گیشا باز می‌گردیم. نشانی دقیق محل را پس از ثبت نام به شما اطلاع خواهیم داد.

خدمات گشت مجله نجوم:

تأمین شام، صبحانه، میان‌وعده، بیمه و وسیله‌ نقلیه توریستی با مجله نجوم است.

متناسب با تعداد گردشگران، یک یا دو کارشناس نجوم همراه با تلسکوپ از نویسندگان مجله نجوم نیز شما را همراهی خواهد کرد.

اقامت به صورت کمپ خواهد بود و به همراه داشتن چادر مسافرتی اکیدا توصیه می‌شود. محل در نظر گرفته شده برای رصد، در طبیعت بکر و زیبای نواحی اطراف ارجمند واقع شده و آسمانی تاریک و پرستاره دارد. در این شب به سبب طلوع ماه در حوالی ساعت ده، آسمان حدود نود دقیقه کاملا تاریک و به سبب مقارن بودن زمان گشت با اوج بارش، برای رصد شهاب‌ها ایده‌آل خواهد بود. پس از طلوع ماه نیز مشاهده آذرگوی‌های درخشان امکان‌پذیر است.

بیمه مسافران از نوع بیمه کامل مسئولیت مدنی است.

این گشت با همکاری فرمانداری فیروزکوه و بخشداری ارجمند برگزار می‌شود.

توضیحات مهم:

تدارک ناهار دو روز رفت و برگشت و همراه داشتن نقشه آسمان شب با شماست. ناهار روز پنجشنبه را حتما با خود همراه داشته باشید.

کفش مناسب برای پیاده‌روی، لباس گرم برای شب و لباس خنک برای روز، زیرانداز، کیسه خواب یا دو پتوی مسافرتی برای هر شخص، چراغ قوه با نور قرمز و سایر وسایل شخصی شامل لیوان، کلاه نقاب‌دار، عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب، قمقمه آب، کارت شناسایی، دفترچه بیمه، داروهای شخصی و… را همراه داشته باشید.

در صورت ابری شدن هوا، برنامه‌های آموزشی در زمینه تئوری رصد و موضوعات مختلف نجومی برگزار خواهد شد و طی برنامه هر زمان که آسمان صاف شود رصد آسمان از سر گرفته می‌شود.

در این برنامه از همراهی کودکان زیر هفت سال معذوریم.

هزینه‌های شرکت در گشت برای عموم ۱۸۵۰۰۰ تومان و برای مشترکان مجله نجوم ۱۵۰۰۰۰ تومان است.

 ثبت نام اینترنتی:

evand.com/events/baresheshahabi