آشنایی با “فرضیه رویداد” +ویدئو

بیگ بنگ: چند وقت پیش سه بخش نخست فرضیه رویداد را به نام (گ چ پ ژ) منتشر کردیم. بعد از آن وقفه‌ای ایجاد شد. در این فرصت کتاب به زبان انگلیسی ترجمه و متن آن در برلین ثبت بین‌المللی شد. در حال حاضر چندین مقاله برای همایش‌های خارج از کشور ارسال شده است. همچنین با پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادین همکاری‌هایی برای بررسی حرفه‌ای فرضیه آغاز شد.

theoretical and computational physicsاز آنجا که این فرضیه بر مبنای تعریف هندسی اطلاعات است، دیدگاه سراسر متفاوتی را نسبت به علم فیزیک ارائه میدهد. از این‌رو نیازمند ذهن‌های جوان و پویایی است که هنوز در چارچوب گرفتار نشده باشند. از این رو برای آشنایی با مفاهیم بنیادین فرضیه تعدادی ویدیو (به دو زبان انگلیسی و فارسی) ساخته شده که خواننده بتواند راحت‌تر با آن ارتباط برقرار کند.

بعد از یک دوره آشنایی اولیه با ساختار هندسه چهار بعدی اطلاعات، زمینه برای ارائه محاسبات دقیق فراهم می شود. محاسباتی گسترده که به نتایج متنوعی در حوزه دانسته‌ها و ندانسته‌های فیزیک امروز منجر می شود. از جمله این دستاوردها میتوان به اینها اشاره کرد:

مفاهیم نسبیت خاص و عام، مفاهیم کوانتومی از جمله معادله شرودینگر، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، مسئله دوشکاف، نیروی کازیمیر و… مفاهیم کیهانی مانند منشاء تابش پس زمینه کیهانی، منشاء ثابت هابل، مساله ماده تاریک، انرژی تاریک، آنتروپی سیاهچاله، مساله انواع گلوئونها و ابعاد فراکتالی رویداد… اندازه گیری‌هایی مانند شعاع پروتون(و مساله معروف به شعاع پروتون)، شعاع هیدروژن، شعاع جهان، ضریب ساختار ریز آلفا، دمای خلا، فرکانس تابش پس زمینه کیهانی، ثابت هابل و…

در پایان خواهیم دید که ما چگونه در جهانی زیست می کنیم که بر اساس اطلاعات و آگاهی بنا شده است. جهانی که مانند آنچه فیثاغورثیان و برخی نظریات مدرن اشاره دارند، بر اساس ریاضیات بنا شده است. خواهیم دید که چگونه ساختار هستی بر مبنای چهار عدد بنیادین است:
_۱، عدد اویلر e ، عدد موهومی i , و عدد پی.

همچنین در فصل “کامپیوتر جهانی”، چهاچوبی بیان می شود که ناظر در آن نقش پردازشگر رویداد را ایفا می کند. مخاطب خاص این فرضیه دانشجویان و تحصیل‌کرده‌های فیزیک و رشته‌های وابسته خواهند بود. همچنین خواننده علاقمند با حداقل آشنایی با مفاهیم و معادلات فیزیک می تواند آنرا به راحتی دنبال کند.

مشاهده ویدئوهای فارسی

ویدئوی اول:

ویدئوی دوم:

ویدئوی سوم:

ویدئوی چهارم:

ویدئوی پنجم:

مشاهده ویدئوهای انگلیسی

ویدئوی اول:

ویدئوی دوم:

ویدئوی سوم:

ویدئوی چهارم:

ویدئوی پنجم:

سایت علمی بیگ بنگ: bigbangpage.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *