آیا یادگیری در حین خواب ممکن است؟

بیگ بنگ: گروهی از محققان به سرپرستی “فیلیپ پیگنوکس” از موسسه عصب‌شناسی دانشگاه آزاد بروکسل طی تحقیق خود دریافتند زمانی که امواج خواب کُند هستند، قابلیت‌های یادگیری ما محدود می شود. آنها توانستند از طریق روش مگنتوانسفالوگرافی(MEG) نشان دهند که مغز ما در حین خواب هم قادر به درک اصوات است اما توانایی منظم ساختن آنها در یک توالی مشخص را ندارد.

xبه گزارش بیگ بنگ، توانایی یادگیری در حین خواب در دهه ۶۰ با رمان «دنیای قشنگ نو» نوشته “آلدوس هاکسلی” رونق یافت که در آن افراد در حین خواب، برای فعالیت‌های آتی خود شرطی می شدند. این مفهوم در نتیجۀ فقدان شواهد علمی قابل اتکا و پایدار در تایید توانایی یادگیری در حین خواب، با گذشت زمان کنار گذاشته شد.

هر چند اخیرا مطالعاتی مبنی بر احتمال یادگیری ارتباطات ساده و ابتدایی در حین خواب، نظیر پاسخ به محرک در انسان‌ها و حیوانات صورت پذیرفته، اما مشخص نیست که آیا خواب امکان یادگیری‌های پیچیده‌تری را نیز در خود داشته باشد؟ مطالعۀ انجام شده محققان نشان می دهد در حالیکه مغز ما قادر به ادامۀ درک اصوات در حین خواب است، توانایی سازماندهی این اصوات در یک توالی ِ مشخص تنها در بیداری ممکن است و در حالت خواب کاملا از بین می رود.

“ژولین فرسوآت” از اعضای تیم تحقیق و استاد دانشکده آموزش و علوم روانشناختی در دانشگاه آزاد بروکسل از روش مگنتوانسفالوگرافی برای ثبت فعالیت مغزی که نشانگر یادگیری آماری مجموعۀ اصوات است، در دو حالت استفاده نمود. این دو حالت عبارت بودند از زمانی که امواج خواب کند هستند و حالت دوم در حین بیداری. در حین خواب شرکت‌کنندگان در معرض جریانات سریع اصوات خالص قرار گرفتند که یا به صورت تصادفی و یا به گونه‌ای که نوار شنیداری را بتوان به لحاظ آماری به مجموعه المان‌های سه تایی دسته‌بندی کرد، ساختاربندی کردند.

در حین خواب پاسخ‌های مگنتوانسفالوگرافی مغز، تشخیص اصوات جداگانه را نشان می داد، ولی هیچ پاسخی در دسته‌بندی‌های آماری مشاهده نشد. اما در حین بیداری، در تمام شرکت‌کنندگان پاسخ در دسته‌های آماری مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان دهندۀ محدودیت‌های ذاتی ما در یادگیری در زمان خواب است. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀ Scientific Reports منتشر شده است.

ترجمه: مریم رفیعی/ سایت علمی بیگ بنگ

منبع: sciencedaily.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *