سحابی سر جادوگر

بیگ بنگ: شاید شکسپیر در نمایشنامه “مکبث” دربارۀ سحابی سر جادوگر حرف زده باشد. این عجوزۀ کیهانی یک سحابی بازتابی است که به طرز وحشتانکی تشکیل شده و حدود ۸۰۰ نوری با زمین فاصله دارد.

WitchHeadNebula Mishraاین سیمای خشن به نظر به ستاره درخشان پای شکارچی(Rigel) در سحابی شکارچی، درست در لبۀ این فریم خیره شده است. ابر میان ستاره‌ای متشکل از غبار و گاز که IC 2118 نام دارد، حدود ۷۰ سال نوری وسعت دارد و دانه‌های غبار آن نور ستارۀ پای شکارچی را منعکس می دهد. در این عکس ترکیبی، رنگ سحابی نه تنها ناشی از نور آبی رنگ ِ شدید ستاره است، بلکه دانه‌های غبار نور آبی را بهتر از قرمز منعکس می کند. همین فرآیند فیزیکی باعث تشکیل آسمان آبی روز بر روی زمین می شود، گرچه مولکول‌های نیتروژن و اکسیژن در جو کره زمین پراکنده شده‌اند.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *