سحابی عنکبوت در نور فروسرخ

بیگ بنگ: آیا عنکبوت می تواند مگس را بگیرد؟ خیر. زیرا هر دو سحابی‌‌های بزرگ نشری بزرگ در آسمان هستند که در سمت ِ صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارند. 

SpiderFly SpitzerMassاین ابر گازی شبیه عنکبوت در سمت چپ در واقع یک سحابی نشری به نام IC 417 است، در حالیکه ابر کوچکتر به شکل مگس در سمت راست NGC 1931 نام دارد، که هم یک سحابی نشری و هم یک سحابی بازتابی است. هر دو سحابی که تقریبأ ۱۰ هزار سال نوری با زمین فاصله دارند منزلگاه خوشه‌های ستاره‌ای باز و جوان هستند. سحابی NGC 1931 (مگس) که فشرده‌تر است حدود ۱۰ سال نوری گستردگی دارد. این عکس برجسته در رنگ‌های فروسرخ که بصورت علمی نمایش داده شده، توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر و پیمایش کل آسمان دو میکرونی(۲MASS) ثبت شده است. تلسکوپ اسپیتزر شانزدهمین سال چرخشش به دور خورشید در نزدیکی زمین را جشن می گیرد.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *