شبیه‌سازی شکل‌گیری یک خوشه کهکشانی

بیگ بنگ: خوشه‌های کهکشانی چگونه تشکیل می شوند؟ از آنجاییکه جهان ما به حدی آهسته حرکت می کند که تماشای آن غیرممکن است، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری سریعتری برای کمک به ما ساخته شده‌اند. یک تلاش اخیر، پروژۀ TNG50 از IllustrisTNG بوده که بروزرسانی شبیه‌سازی معروف Illustris می باشد.

اولین بخش این ویدئوی برجسته گاز کیهانی(غالبا هیدروژن) در حال تکامل در کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی را از جهان ابتدایی گرفته تا جهان امروزی با رنگ‌های درخشان‌تر و گازهای سریعترنشان می دهد. با بلوغ جهان، گاز درون چاه‌های گرانشی گیر می کند، کهکشان‌ها شکل می گیرند، کهکشان‌ها گردش می کنند، با هم برخورد کرده و ادغام می شوند، در حالیکه سیاهچاله‌ها در مراکز کهکشان تشکیل می شوند و گاز پیرامونی را با سرعت بالایی خارج می کنند. نیمۀ دوم ویدئو ستارگان را دنبال می کند و یک خوشۀ کهکشانی را نشان می دهد که با دنباله‌های کشندی و جریانات ستاره‌ای کامل می شود. جریان خروجی از سیاهچاله‌ها در این شبیه‌سازی به طرز حیرت‌آوری پیچیده است و جزئیات آن با جهان واقعی، قابل مقایسه است. مطالعه نحوۀ ادغام گاز در جهان اولیه به درک بهتر نحوه تشکیل زمین، خورشید و منظومه‌شمسی کمک می کند.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *