میدان عمیق سحابی پیله

بیگ بنگ: درون سحابی پیله یک خوشه ستاره‌ای جدید وجود دارد. این پیله کیهانی در سمت راست بالا یک دنباله بلند از ابرهای غباری میان ستاره‌ای را در سمت چپ خود نشان می دهد.

Cocoon Drechslerاین سحابی زیبا که IC 5146 نام دارد تقریبأ ۱۵ سال نوری وسعت دارد و ۳۳۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و به سمت صورت فلکی قو واقع شده است. این سحابی نیز همانند بقیۀ مناطق تشکیل ستاره شامل گاز هیدروژن درخشان و سرخ رنگ است که توسط ستاره‌های داغ جوان برانگیخته شده و همچنین دارای نور ستاره‌ای آبی رنگ است که در غبار منعکس شده و در لبۀ یک ابر مولکولیِ تقریبأ نامرئی دیده می شود. در واقع، ستارۀ درخشان در نزدیکی مرکز این سحابی احتمالأ فقط چند صد هزار سال قدمت دارد و همین امر موجب درخشش سحابی و پس زدن و پراکندن گازِ تشکیل دهندۀ ستاره در ابر مولکولی شده است، که باعث ایجاد حفره در این سحابی شده است. این نمای رنگی عمقی از سحابی پیله ویژگی‌های وسوسه انگیزی را در درون و پیرامون این پرورشگاه غبارآلود ستاره‌ای نشان می دهد.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: apod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *