نخستین تصویر ثبت شده از خورشیدگرفتگی

بهتازگی دانشمندان سنگ نگارهای از خورشیدگرفتگی کامل در نیومکزیکو یافتهاند که احتمالاً قدیمیترین تصویر ثبت شده از پدیدۀ گرفتگی است.

عکسهای بسیاری از گرفتگیها وجود دارد که دیدن آنها بسیار هیجان‌انگیز است، اما این تصویری استثنائی است. این سنگ نگاره که بر سنگ تقویم آزتک حک شده دایره‌ای در مرکز با خطوط حلقهای به سمت خارج دارد و دانشمندان حدس میزنند که مربوط به خورشیدگرفتگی کامل در بیستم تیر ۴۷۶ شمسی/ یازدهم جولای ۱۰۹۷ میلادی است. اگر نقاشیِ منجم آلمانی از خورشیدگرفتگی سال ۱۲۳۹ شمسی/ ۱۸۶۰ میلادی را با این سنگ نگاره مقایسه کنیم میبینیم که هر دو پرتوها و حلقههایی مشابه را حک و ترسیم کردهاند.

این مقایسه با استفاده از سه منبع صورت گرفته است؛ ابتدا، با استفاده از بُرشهای حلقوی درختان قدیمی که اطلاعاتی را از هزاران سال پیش در خود دارند. این حلقهها مقدار کمی ایزوتوپ کربن ۱۴ دارند که ممکن است مربوط به فعالیتهای خورشیدی در آن زمان باشد. لکههای خورشیدی نشان دهندۀ فعالیتهای شدید خورشیدی هستند و هرچه میزان کربن ۱۴ کمتر باشد یعنی خورشید لکههای کمتری دارد. منبع دوم، مقایسۀ لکههای خورشیدیای است که با چشم غیر مسلح در آن زمان میتوانستند مشاهده کنند و سوم، مطالعۀ تاریخ شمال اروپا دربارۀ ثبت رصد شفق قطبی است.

روی این سنگ دو اثر نجومی و هنری دیگر نیز حک شده است. ابرنواختری مربوط به ۱۰۵۴ سال پس از میلاد مسیح  و دنباله‌داری که احتمالاً دنبالهدار هالی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *