ژوئن 2019

به گزارش بیگ بنگ به نقل از ایسنا، ناسا مأموریت سیاره‌ای بعدی خود را انتخاب کرده است و می‌خواهد یک کاوشگر پرنده به نام “دراگون‌فلای”(Dragonfly) را به بزرگترین قمر زحل یعنی “تیتان” بفرستد. این کاوشگر بدون چرخ، به اندازه کاوشگر