آوریل 2020

به گزارش بیگ بنگ به نقل از ایرنا، کهکشان‌ها بازیافت کننده‌های بزرگی هستند. بادهای ستاره‌ها و انفجارهای اَبَرنواختری، گاز را به خارج این صفحه کهکشانی و به درون هاله‌ای که اطراف این کهکشان وجود دارد، می‌فرستند و در آنجا این